NEVEZÉS

AMATŐR RALLYCROSS - NYIRÁD 2022

Verseny helyszíne: Nyirád Racing Center

Időpontja: 2022. július 10.

E-mail: info@nyiradracing.hu

Nevezési zárlat:
 2022. július 05.

Nevezési díj: 20.000 Ft

Supplementary Regulations of Event

*A “Küldés” gomb megnyomásával elfogadom az alábbi pontokban felsoroltakat, és a fenti űrlapon megadott adataimért felelősséget vállalok.

Felelősségvállalási nyilatkozat

A.) A résztvevők kötelezettségei és felelősségei:

Ezen esemény időtartama alatt saját felelősségemre használom a versenypályát. Kijelentem, hogy minden esetben betartom az alapvető biztonsági szabályokat, az időjárási körülmények figyelembevételével használom a versenypályát és betartom a versenypálya személyzete által adott szabályokat, utasításokat. Minden résztvevő (versenyző, navigátor, szerelő, segítő) saját felelősségére vesz részt a versenyen. Polgári- és büntető jogi felelősséggel tartoznak minden olyan kárért, amelyet maguk vagy járművük okozott. Amennyiben a versenyző maga nem tulajdonosa a rendezvényen használt versenyjárműnek, felmenti a felelősség alól mindazon személyeket, akik az alábbi B.) pontban felsorolva, minden a versenyjármű tulajdonosa által támasztott követelés alól, illetve a nevezési ív aláírásával nyilatkozik arról, hogy a versenyjármű tulajdonosa a fentiek szerint jogáról lemondott.

B.) Felelősségi jogról történő lemondás:

Jelen nevezési ív elküldésével minden résztvevő lemond azon jogáról, hogy bármely, a rendezvény során elszenvedett baleset vagy egyéb káresemény kapcsán jogi vagy egyéb úton eljárjon az alábbiakban felsoroltakkal szemben: RENDEZŐ, illetve ezen szervezet tagjai, tisztségviselői, segítői, résztvevők és kísérők, hatóságok és bármely olyan természetes vagy jogi személy, aki a rendezvénnyel kapcsolatban áll. Jelen szerződés hatályba lép az nevezési ív elküldésével. Beküldő a nevezési ív elküldésével hitelesíti a fenti korlátozásokat és nyilatkozatokat. Amennyiben személyi sérülés következik be, a beküldő felmenti az ellátást biztosító orvosokat a titoktartási kötelezettségeik alól a RENDEZŐ, illetve a rendezvény hivatalos személyei, szervei (versenyorvos, versenyigazgató, felügyelők) felé. Alulírott versenyző a rendezvény alapszabályzatát, technikai szabályzatát, versenykiírását elolvastam, a verseny minden szabályát, előírását megismertem, és azokat magamra nézve kötelezőnek tartom. Rajtszámot átvettem, és a fentiek tudatában is részt kívánok venni a versenyen. A fenti felelősségvállalási nyilatkozat elválaszthatatlan része a nevezésnek. Alulírott tudomásul veszem, hogy a rendezvény időterve a Rendező döntésére módosulhat, indokolt esetben a verseny elemeinek időpontja megváltozhat és elmaradhat. A nevezés felelősség biztosítás helyszíni megkötése nélkül érvénytelen. A nevezés csak a nevezési lap beküldésével, valamint a nevezési díj befizetésével érvényes.

A kupasorozat alapkiírása letölthető innen: